Tòa C5 Chung Cư D’Capitale Trần Duy Hưng

Tòa C5 Chung Cư D’Capitale Trần Duy Hưng

tòa C5 đang được bên đối tác Teckcombank và Coteccon lên chưa có mặt bằng chinh thức ra ngoài.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
error: Content is protected !!